Nyheter & press

Här publicerar vi nyheter, pressmeddelanden och rapporter som berör vår verksamhet. Vid frågor kopplade till dessa ber vi er kontakta vår presskontakt.

Nyheter 2024

2024/05/20 Rapport

Delårsrapport Q1 2024

Trophi fortsätter att leverera starka resultat vilket syns även under första kvartalet 2024, med en fortsatt hög uthyrningsgrad och ett ökat driftnetto. Vi ser en något ökad aktivitet på transaktionsmarknaden samtidigt som fastighetsvärdena i Finland skrivits ned något. Trophi fortsätter fokusera på långsiktigt värdeskapande genom bl a ett stort antal projekt och stark marknadsposition.

Läs mer >
2024/04/12 Pressmeddelande

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2023

Efter ännu ett fastighetsår som präglats av hög inflation, högt ränteläge och en återhållsam transaktionsmarknad blir det allt tydligare att osäkerhet skapar möjligheter för den som är långsiktig. Med vår stabila finansiella ställning, vårt hållbarhetsfokus och en väl fungerande affärsmodell, är Trophi väl rustat, både för samtiden och framtiden.

 

Läs mer >
2024/02/20 Rapport

Helårsrapport 2023

Trots en turbulent marknad under 2023 så levererar Trophi stabila kassaflöden, ökad intjäning i befintligt bestånd samt utökat bestånd genom flera förvärv. Detta visar på att Trophis affärsmodell med långsiktigt ägande av fastigheter inom dagligvaruhandeln står stadigt oavsett marknadsläge.

Läs mer >
2024/02/06 Pressmeddelande

Trophi hyr ut 2100 kvm till Rusta i Göteborg

Trophi Fastighets AB (publ) stärker Bäckebol Köpcenter i Göteborg genom att välkomna Rusta som ny hyresgäst. Butiksytan uppgår till ca 2 100 kvm och planerad öppning för butiken är hösten 2024.

Läs mer >