Delårsrapport Q1 2024

2024/05/20

Trophi fortsätter att leverera starka resultat vilket syns även under första kvartalet 2024, med en fortsatt hög uthyrningsgrad och ett ökat driftnetto. Vi ser en något ökad aktivitet på transaktionsmarknaden samtidigt som fastighetsvärdena i Finland skrivits ned något. Trophi fortsätter fokusera på långsiktigt värdeskapande genom bl a ett stort antal projekt och stark marknadsposition.

Delårsrapport Q1 2024