Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2023

2024/04/12

Efter ännu ett fastighetsår som präglats av hög inflation, högt ränteläge och en återhållsam transaktionsmarknad blir det allt tydligare att osäkerhet skapar möjligheter för den som är långsiktig. Med vår stabila finansiella ställning, vårt hållbarhetsfokus och en väl fungerande affärsmodell, är Trophi väl rustat, både för samtiden och framtiden.