Företagscertifikat

Sedan 2017 har Trophi ett program för emission av företagscertifikat.

Kort fakta

EmittentTrophi Fastighets AB (publ)
Rambelopp 2 miljarder kronor
Löptid minst 1 dag men kortare än 1 år
Arrangör SEB
Emissionsinstitut SEB, Swedbank och Handelsbanken