Medarbetare

Trophi består av ett arbetslag som alla delar visionen om att skapa långsiktiga relationer. Här hittar du all nödvändig information för att komma i direkt kontakt med någon av våra medarbetare.

Jan Björk

CEO

+46 70-325 51 53 I jan.bjork@trophi.se

Emil Natanaelsson

Vice CEO

+46 73-209 68 44 I emil.natanaelsson@trophi.se

Linnéa Kylberg

CFO

+46 70-318 98 85 I linnea.kylberg@trophi.se

Klas Åkerbäck

COO

+46 70-843 60 60 I klas.akerback@trophi.se

Emma Fagerström

Affärsområdeschef Sverige

+46 70-594 98 47 I emma.fagerstrom@trophi.se

Fredrik Bergkvist

Fastighetschef Sverige

+46 70-845 71 94 I fredrik.bergkvist@trophi.se

Anna Rydin

Affärsområdeschef

+46 70-219 68 33 I anna.rydin@trophi.se

Axel Truc

Affärsområdeschef

+46 72-253 17 18 I axel.truc@trophi.se

Laleh Poornasr

Fastighetschef

+46 70-225 05 55 I laleh.poornasr@trophi.se

Elin Stopner

Fastighetschef

+46 70-220 24 75 I elin.stopner@trophi.se

Andreas Törnqvist

Chef Teknisk förvaltning

+46 70-225 08 20 I andreas.tornqvist@trophi.se

Lina Lundström

Projekt- och hållbarhetschef

+ 46 72-199 46 31 I lina.lundstrom@trophi.se

Gustaf Leissner

Projektchef

+46 70-300 14 19 I gustaf.leissner@trophi.se

Erik Nilsson

Transaktions- och värderingsansvarig

+46 72-092 56 51 I erik.nilsson@trophi.se

Jesper Johansson

Controller

+46 72-584 44 11 I jesper.johansson@trophi.se

Charlotte Hegbart

Office Manager

+46 73-360 69 64 I charlotte.hegbart@trophi.se

 

Tommi Seppänen

Head of Asset Management Finland

+358 (0) 505 378 078 I tommi.seppanen@trophi.se

Joel Huotilainen

Commercial Manager, Finland

+358 (0) 407 750 280 I joel.huotilainen@trophi.se

Ilona Mickelsson

Controller

+358 (0) 408 375 057 I ilona.mickelsson@trophi.se