Medarbetare

Trophi består av ett team som alla delar visionen om att skapa långsiktiga relationer. Här hittar du all nödvändig information för att komma i direkt kontakt med någon av våra medarbetare.

Jan Björk

CEO

+46 70-325 51 53 I jan.bjork@trophi.se

Emil Natanaelsson

Vice CEO

+46 73-209 68 44 I emil.natanaelsson@trophi.se

Linnéa Kylberg

CFO

+46 70-318 98 85 I linnea.kylberg@trophi.se

Emma Fagerström

COO

+46 70-594 98 47 I emma.fagerstrom@trophi.se

Anna Sundbaum

Hållbarhetschef

+46 73-818 25 29 I anna.sundbaum@trophi.se

Fredrik Bergkvist

Affärsområdeschef

+46 70-845 71 94 I fredrik.bergkvist@trophi.se

Anna Rydin

Affärsområdeschef

+46 70-219 68 33 I anna.rydin@trophi.se

Axel Truc

Affärsområdeschef

+46 72-253 17 18 I axel.truc@trophi.se

Magnus Ericsson

Affärsområdeschef

+46 70-684 45 36 I magnus.ericsson@trophi.se

Elin Stopner

Kommersiell Fastighetschef

+46 70-220 24 75 I elin.stopner@trophi.se

Sofia Sohlberg

Kommersiell Fastighetschef

+46 73-614 14 10 I sofia.sohlberg@trophi.se

Andreas Törnqvist

Chef Teknisk förvaltning

+46 70-225 08 20 I andreas.tornqvist@trophi.se

Sandra Marffy

Finance Manager

+46 73 627 03 91 I sandra.marffy@trophi.se

Erik Nilsson

Transaktions- och värderingsansvarig

+46 72-092 56 51 I erik.nilsson@trophi.se

Jasmin Halilovic

Projektchef

+46 72-185 13 00 I jasmin.halilovic@trophi.se

Charlotte Hegbart

Office Manager

+46 73-360 69 64 I charlotte.hegbart@trophi.se

 

Tommi Seppänen

Head of Asset Management Finland

+358 (0) 505 378 078 I tommi.seppanen@trophi.se

Ilona Mickelsson

Controller Finland

+358 (0) 408 375 057 I ilona.mickelsson@trophi.se

Aappo Niikko

Technical Manager

+358 (0) 503 138 322 I aappo.niikko@trophi.se

Topi Pasila

Asset Manager Finland

+358 (0)40 187 5090 I topi.pasila@trophi.se

Jessica Birgersson

Fastighetschef

+46 70 710 66 56 I jessica.birgersson@trophi.se