Finansiering

Trophi finansieras genom två olika delar; med kapital bidragit av ägarna, i form av eget kapital och lån, samt genom extern finansiering. Trophis räntebärande externa skulder består av säkerställda banklån och företagscertifikat.

Kapitalstruktur, mkr2022-12-312021-12-31
Räntebärande externa skulder8 0287 872
Marknadsvärde fastigheter18 20416 959
Belåningsgrad, %44,146,4
Andel säkerställd skuld, %88,584,8