Finansiering

Trophi finansieras genom två olika delar; med kapital bidragit av ägarna, i form av eget kapital och lån, samt genom extern finansiering. Trophis räntebärande externa skulder består av säkerställda banklån och företagscertifikat.

Kapitalstruktur mkr31-dec-2031-dec-19
Räntebärande externa skulder7 5537 430
Marknadsvärde fastigheter14 49413 826
Belåningsgrad52,1%53,7%
Andel säkerställd skuld6 3256 076