Finansiering

Trophi finansieras genom två olika delar; med kapital bidragit av ägarna, i form av eget kapital och lån, samt genom extern finansiering. Trophis räntebärande externa skulder består av säkerställda banklån och företagscertifikat.

Kapitalstruktur, mkr2021-12-312020-12-31
Räntebärande externa skulder7 8727 553
Marknadsvärde fastigheter16 95914 494
Belåningsgrad46,4%52,1%
Andel säkerställd skuld6 6726 325