Finland

Sedan 2014 har Trophi varit det givna valet av fastighetsbolag inom dagligvaruhandeln i Finland. Med sammanlagt 111 fastigheter, spridda från söder till norr med tyngdpunkt på Helsingforsregionen, är Finland en marknad under ständig utveckling – som tillsammans står för 30% av Trophis hyres- och fastighetsvärde.

Efter etableringen i Finland 2014 har Trophi vuxit till att bli ett av landets ledande fastighetsbolag och vi ser Finland som en intressant marknad där vi som fastighetsbolag vill fortsätta vår tillväxt. Bland hyresgästerna återfinns butikskedjor drivna under S-gruppen och Kesko, två av Finlands ledande organisationer inom dagligvaru- och detaljhandeln.

Ledande befattningshavare för Trophis verksamhet i Finland är placerade på kontor i Helsingfors. För förvaltningen av Trophis fastigheter står förvaltningsbolaget Newsec.

Kontaktuppgifter till Trophis medarbetare i Finland finns under Medarbetare.