Vår styrelse

Styrelsen i Trophi Fastighets AB (publ) består av personer med mångåriga erfarenheter från fastighets- och livsmedelsbranschen. Här finner du en presentation av vår styrelse.

Bengt Hellström

Styrelseordförande, styrelseledamot sedan 2012

Född: 1959

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. Senior Advisor; Chef Alternativa Investeringar, Tredje AP-fonden; Partner (Investment Manager), EQT Partners AB; Vice President Corporate Finance, Investor AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Fastighets AB Regio, Trenum AB och Qarlbo NAC AB, Styrelseledamot Gysinge Skog AB, PC Rettig & Co AB och Fastighets AB Virtuosen.

Jan Björk

Styrelseledamot och VD sedan 2012

Född: 1965

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, KTH. Chefsbefattningar inom Aberdeen Asset Management Norden, Chef AM Alecta Fastigheter, grundare av Redito AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Sinoma Fastighets AB, Styrelseordförande Redito AB, Redito Holding AB samt Redito Property Management AB, Styrelseledamot BREIM AB och styrelseledamot iBoxen Holding AB.

Kristina Pettersson Post

Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1964

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör Chalmers Tekniska Högskola, Byggnadsstyrelsen

Andra pågående uppdrag: Chef Göteborg, Vasakronan AB.

Styrelseledamot i Beyond Us, Nordstans Samfällighet, Fastighetsägarna GFR Göteborg Citysamverkan ideell förening, Stiftelsen Eken.

Dan Bergman

Styrelseledamot sedan 2024

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör KTH, Fil. Dr. Stockholms universitet, CFA; Forskare Stockholms universitet, Senior strateg AFA kapitalförvaltning, Chef Riskallokering AP3, Chef Investeringsanalys AP3

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Gysinge skog AB och Regio Fastighets AB, Ägarrepresentant ThreeTree Holdings LLC, Ledamot Advisory board EPFIF, Chef Skogs- & Försäkringsinvesteringar Tredje AP-fonden

Johan Augustsson

Styrelseledamot sedan 2024

Född: 1978

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomie magister, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Försäljningsdirektör Lidl Sverige, Fastighetsdirektör Lidl Sverige, VD Lidl Sverige, Styrelseledamot Runsvengruppen AB

Andra pågående uppdrag: VD Mestergruppen AB, Styrelseledamot Havredals Biodevelop AB.