Vår styrelse

Trophis styrelse består av personer med mångåriga erfarenheter från fastighets- och livsmedelsbranschen. Här finner du en presentation av vår samlade styrelse.

Bengt Hellström

Styrelseordförande, styrelseledamot sedan 2012

Född: 1959

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. Partner (Investment Manager), EQT Partners AB, Vice President Corporate Finance, Investor AB.

Andra pågående uppdrag: Senior Advisor alternativa investeringar på Tredje AP-fonden. Styrelseordförande Fastighets AB Regio. Styrelseledamot Trenum AB, Gysinge Skog AB, PC Rettig & Co AB och Fastighets AB Virtuosen.

Jan Björk

Styrelseledamot och VD sedan 2012

Född: 1965

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, KTH. Chefsbefattningar inom Aberdeen Asset Management Norden, Chef AM Alecta Fastigheter, grundare av Redito AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Sinoma Fastighets AB, Styrelseordförande Redito Holding AB, Styrelseledamot Genova Property Group AB, Styrelseledamot BREIM AB och styrelseledamot iBoxen Holding AB.

Maria Björklund

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomie magister, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Portföljförvaltare AMF alternativa investeringar, alternativa räntebärande, Portföljförvaltare Postens Pensionsstiftelse fastigheter, infrastruktur och private equity.

Andra pågående uppdrag: Chef för alternativa investeringar på Tredje AP-fonden. Styrelseledamot Fastighets AB Regio och Styrelseledamot Hemsö Intressenter AB.

Mats Holgerson

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1953

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: VD Statoil Norge, Statoil Detaljhandel Skandinavia och Menigo Foodservice. Chief Operating Officer ICA AB

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Bilia AB och Nordward Seafood Holding AB.

Kristina Pettersson Post

Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1964

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör Chalmers Tekniska Högskola, Byggnadsstyrelsen

Andra pågående uppdrag: Regionchef Vasakronan AB

Styrelseledamot i Beyond Us, Nordstans Samfällighet, Fastighetsägarna Göteborgskretsen, Göteborg Citysamverkan ideell förening

Elisabet Nilsson

Styrelsesuppleant sedan 2018

Född: 1979

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jur. kand. Uppsala Universitet. (Utbytesår vid King’s College London).

Notarietjänstgöring vid Justitiedepartementet och Södertälje tingsrätt, Departementssekreterare vid Utrikesdepartementet, Advokat vid Baker & McKenzie Advokatbyrå,

Andra pågående uppdrag: Bolagsjurist Tredje AP-fonden, Styrelsesuppleant i  Fastighets AB Regio.