Vår styrelse

Styrelsen i Trophi Fastighets AB (publ) består av personer med mångåriga erfarenheter från fastighets- och livsmedelsbranschen. Här finner du en presentation av vår styrelse.

Bengt Hellström

Styrelseordförande, styrelseledamot sedan 2012

Född: 1959

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. Senior Advisor; Chef Alternativa Investeringar, Tredje AP-fonden; Partner (Investment Manager), EQT Partners AB; Vice President Corporate Finance, Investor AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Fastighets AB Regio, Trenum AB och Qarlbo NAC AB, Styrelseledamot Gysinge Skog AB, PC Rettig & Co AB och Fastighets AB Virtuosen.

Jan Björk

Styrelseledamot och VD sedan 2012

Född: 1965

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, KTH. Chefsbefattningar inom Aberdeen Asset Management Norden, Chef AM Alecta Fastigheter, grundare av Redito AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Sinoma Fastighets AB, Styrelseordförande Redito AB, Redito Holding AB samt Redito Property Management AB, Styrelseledamot BREIM AB och styrelseledamot iBoxen Holding AB.

Maria Björklund

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomie magister, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Portföljförvaltare AMF alternativa investeringar, alternativa räntebärande, Portföljförvaltare Postens Pensionsstiftelse fastigheter, infrastruktur och private equity.

Andra pågående uppdrag: Chef för alternativa investeringar på Tredje AP-fonden.

Styrelseledamot Hemsö Fastighets AB, Styrelseledamot Fastighets AB Regio, Styrelseledamot Trenum AB, Styrelseledamot Polhem Infra AB, Styrelseledamot 4to1Investments AB.

Kristina Pettersson Post

Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1964

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör Chalmers Tekniska Högskola, Byggnadsstyrelsen

Andra pågående uppdrag: Chef Göteborg, Vasakronan AB.

Styrelseledamot i Beyond Us, Nordstans Samfällighet, Fastighetsägarna GFR Göteborg Citysamverkan ideell förening, Stiftelsen Eken.