Kapital- och räntebindning

Kapital och ränteförfallLåneförfallAndelRänteförfallAndel
0-1 år1 51819%5 072*64%
1-2 år1 21715%7009%
2-3 år2 83936%7009%
3-4 år6789%1 00013%
4-5 år1 62121%4005%
Totalt7 872100%7 872100%

*varav 3 179 mkr säkrat med räntetak