Kapital- och räntebindning

Kapital och ränteförfallLåneförfallAndelRänteförfallAndel
0-1 år2 14027%4 894*61%
1-2 år3 00437%7009%
2-3 år1 16314%1 00012%
3-4 år1 72121%4005%
4-5 år--5347%
5-6 år--5006%
Total8 028100%8 028100%

*varav 3 364 mkr säkrat med räntetak i SEK och EUR, strike: 2,00 %.