Kapital- och räntebindning

Kapitalbindningen uppgick till 2,4 år (2,9) och räntebindningen uppgick till 2,5 år (2,7).

Kapital och ränteförfallLåneförfallAndelRänteförfallAndel
0-1 år3 36444%6 631*88%
1-2 år3294%3294%
2-3 år1 21716%-5%
3-4 år2 65035%--
4-5 år----
5-6 år--6008%
Totalt7 560100%7 560100%

*varav 3 150 mkr säkrat med räntetak