Helårsrapport 2023

2024/02/20

Trots en turbulent marknad under 2023 så levererar Trophi stabila kassaflöden, ökad intjäning i befintligt bestånd samt utökat bestånd genom flera förvärv. Detta visar på att Trophis affärsmodell med långsiktigt ägande av fastigheter inom dagligvaruhandeln står stadigt oavsett marknadsläge.

Läs rapporten här.