News & Press

News, press releases and reports concerning our business are published below. For questions regarding them, please contact our press officer.

News2022

2022/05/03 Pressmeddelande

Trophi förvärvar fastigheter i Stockholm och Uppsala

Trophi Fastighets AB (publ) har förvärvat två handelsfastigheter i Stockholm med MatDax och Coop som hyresgäster samt gjort ett tilläggsförvärv på handelsplatsen Boländerna i Uppsala. Priset för de tre fastigheterna uppgår till ca 100 mkr och den totala uthyrbara arean är 2 400 kvm.

 

Läs mer >