För hyresgäster

Det viktigaste är våra hyresgäster

Hestia ansvarar för förvaltningen av Trophis fastigheter. Vår önskan är att du som hyresgäst känner att vi är en aktiv och tillgänglig hyresvärd med hög servicenivå.

Vill du göra en felanmälan eller komma i kontakt med ansvarig förvaltare, vänligen använd den kontaktinformation som ni fått av er förvaltare och som gäller för just er adress. Denna information finns även uppsatt på informationstavlor i fastigheten. Har du inte tillgång till kontaktinformation för fastigheten, vänligen kontakta oss på Trophi@hestia.se.

Hur kan vi bli bättre?

Har du frågor eller idéer till förbättringar är du välkommen att höra av dig till oss på Trophi@hestia.se.