Om Trophi

Ledande i Norden på handelsfastigheter

Trophi är ett fastighetsbolag med handelsfastigheter i Norden. Vår affärsidé är att långsiktigt investera i och äga fastigheter med fokus på livsmedelsbutiker. Därför var valet av bolagsnamn passande då Trophi betyder mat på grekiska. Idag äger Trophi fastigheter i Sverige och Finland med en stor geografisk spridning. Vi har vuxit kraftigt sedan start och har en uttalad ambition att utöka och utveckla fastighetsbeståndet ytterligare. Vårt mål är att vara en långsiktig och kunnig affärspartner för våra hyresgäster.

Trophi grundades och drivs av Redito AB, Trophi Fastighets AB ägs av Tredje AP-fonden.

Fokus på dagligvaruhandeln

Genom att vara en aktiv fastighetsägare, skapar vi nära och långa relationer och nya möjligheter för våra hyresgäster. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra fastigheter för att skapa levande och lönsamma handelsplatser med livsmedelsbutiken i fokus, där hyresgästerna och deras kunder trivs och fortsätter att trivas i många år framöver.