Trophi förvärvar fastigheter i Finland

2020/10/01

Trophi har idag tillträtt två handelsfastigheter i Kemi samt Pieksämäki i Finland, med dagligvarukedjan Kesko som hyresgäst på långa hyresavtal.

Den totala ytan uppgår till 13 000 kvm och Kesko driver konceptet K-Citymarket i båda fastigheterna. Transaktionen har gjorts tillsammans med Serena Properties AB i en portföljaffär omfattande fem fastigheter där Serena köper de övriga tre.

”Fastigheterna vi nu köper med Kesko som hyresgäst passar perfekt in i vår finska portfölj. Vi stärker ytterligare Trophis tydliga fokus mot väl presenterande dagligvarubutiker. Kesko är en av Finlands två ledande inom branschen och vi kan nu fördjupa vårt goda samarbete med dem”, säger Jan Björk, VD för Trophi.