Erbjudande till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ)

2021/05/04

Trophi Fastighets AB (publ) lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ).

För mer information, vänligen se bifogat pressmeddelande nedan.