Trophi vinner markanvisningstävling i Kalmar

2022/06/16

Trophi, Kvarnstaden, Multibygg och Fritzell & Pantzar vinner markanvisningstävling för dagligvaruhandel, centrumfunktioner och bostäder i Snurrom, Kalmar.

 

Markanvisningen är en viktig nyckelbit i en strategisk utveckling där Snurrom blir ett område med service, arbetstillfällen, kultur, samhällelig service och bostäder.

”Vi är otroligt glada för möjligheten att utveckla Snurrom och Kalmar på detta vis. Det känns extra roligt att kommunen såg och uppskattade de kvaliteter som vår konstellation kan addera till platsen”, säger Emma Fagerström, affärsområdeschef Sverige på Trophi.

Det vinnande tävlingsförslaget heter ”Stadsliv i Snurrom”. Kärnidén är att addera en dagligvaruhandel, och att kring denna bygga upp en stadsmässig struktur med torg, parker och trevliga stråk. I tillägg till fina bostäder och en fantastisk butik skapas därmed platser för lek, spontana möten, promenader, uteserveringar och kultur – viktiga ingredienser till ett levande stadsliv. Tillsammans med det kommande badhuset blir detta en destination i norra Kalmar.

”Kalmar är vår hemmaplan och därför känns detta lite extra viktigt och roligt för oss. Vi tackar för förtroendet och är ivriga att komma i gång att göra vår hemstad ännu bättre”, säger Lars Wribe, Partner på Kvarnstaden.

”Vi gjorde tidigt analysen att vi behöver använda dagligvaruhandeln som generator för att tillföra stadsmässiga kvaliteter i Snurrom. Förslaget är främst en stadsbyggnadsidé där vi skapar förutsättningar för kultur, handel och ekosystemtjänster. Genom en effektiv parkeringslösning säkerställer vi också att marken kan användas till parker, torg och mötesplatser. Framtidens Snurrom kommer vara grönt, stadsmässigt och socialt”, säger John Pantzar, arkitekt på Fritzell & Pantzar.

Juryns bedömning om förslaget:

”Genom att i det inlämnade förslaget och i en muntlig presentation gett en gedigen analys av uppdraget och platsens betydelse. Med en beskrivning av processen framåt för ett gott resultat har förslagsställaren visat på en tydlig förståelse för uppdraget och dess komplexitet. Förslaget anger att ett gestaltningsprogram för kvarteren ska tas fram i kommande detaljplanearbete, ett samarbete genom processen samt ett långsiktigt förvaltande borgar för ansvarstagande över tid för att ge en levande, trygg och attraktiv stadsdel. Hänsyn har tagits till befintliga naturvärden bestående av en karaktäristisk ekdunge. Dagligvaruhandeln beskrivs som en urban generator där närhet till den nya bad-och friskvårdsanläggningen ger synergieffekter.”

Markanvisningen omfattar ca 8000 kvm tomtyta. Formellt beslut om markanvisning tas i kommunstyrelsen i september.

Ladda ner pressmeddelande