Trophi förvärvar handelsfastigheter i Sverige för 600 mkr

2023/10/05

Trophi Fastighets AB (publ) har förvärvat en portfölj med handelsfastigheter från Castellum. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till ca 600 mkr och fastigheterna ligger i Jönköping, Linköping och Nyköping. Citygross är största hyresgäst och total uthyrbar yta uppgår till ca 37 000 kvm.

”Vi fortsätter bygga upp vår fastighetsportfölj med starka hyresgäster i mycket bra lägen i tillväxtorter. Nu ser vi fram emot att arbeta vidare med dessa fastigheter tillsammans med våra hyresgäster”, säger Jan Björk, VD för Trophi.