Trophi förvärvar för en halv miljard

2017/03/30

Trophi Fastighets AB (publ) har förvärvat fastigheterna Umeå Singeln 1 samt Sundsvall Sköns Prästbord 1:95 av Coop Nord Ekonomisk Förening.

Fastigheterna ligger i de starka handelsområdena Ersboda i Umeå respektive Birsta i Sundsvall och
Coop Forum är största hyresgäst följt av Systembolaget. Den sammanlagda arean i de två fastigheterna är
cirka 29 000 kvadratmeter och fastighetsvärdet uppgår till närmare en halv miljard kronor.

Vi är mycket glada över att få möjlighet att genomföra denna transaktionen med Coop Nord och ser fram
emot ett långsiktigt samarbete med dem, säger Jan Björk, VD i Trophi