Trophi återkallar erbjudandet till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ)

2021/05/11

Trophi Fastighets AB (publ) återkallar sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ).

För mer information, vänligen se bifogat pressmeddelande.