Trophi emitterar företagscertifikat

2017/01/25

Trophi Fastighets AB (publ) har upprättat ett företagscertifikatsprogram med ett rambelopp på 2 miljarder kronor. Den första emissionen uppgick till 1 miljard kronor med löptider mellan 3 och 9 månader.

Genom att gå in på penningmarknaden diversifierar Trophi sin finansieringsstruktur.

Vi är mycket nöjda med intresset för certifikatsprogrammet och utfallet av vår första emission. Detta program skapar bättre bredd och effektivitet i vår finansiering, säger Jan Björk, VD i Trophi. Programmet arrangeras av SEB och emissionsinstitut är SEB, Swedbank och Handelsbanken.