Trophi förvärvar fastigheter i Stockholm och Uppsala

2022/05/03

Trophi Fastighets AB (publ) har förvärvat två handelsfastigheter i Stockholm med MatDax och Coop som hyresgäster samt gjort ett tilläggsförvärv på handelsplatsen Boländerna i Uppsala. Priset för de tre fastigheterna uppgår till ca 100 mkr och den totala uthyrbara arean är 2 400 kvm.

 

För mer information, vänligen se bifogat pressmeddelande.