Företagscertifikat

Trophi har upprättat ett företagscertifikatprogram i början av 2017. Den första emissionen skedde i januari och uppgick till 1 miljard kronor.

Korta fakta
Emittent Trophi Fastighets AB (publ)
Rambelopp 2 miljarder kronor
Löptid minst 1 dag men kortare än 1 år
Arrangör SEB
Emissionsinstitut SEB, Swedbank och Handelsbanken

 

För mer information
Broschyr gällande Trophis företagscertifikatprogram