Trophi förvärvar ICA Maxi i Jönköping

2019/09/02

Trophi Fastighets AB (Trophi) har idag förvärvat fastigheten Jönköping Örnnästet 4 från CA Fastigheter AB. Hyresgäst är ICA Maxi och butiken har en area på 10 500 kvm.

ICA Maxi i Jönköping är en Sveriges ledande matbutiker med avseende på omsättning och lönsamhet. Fastigheten har genomgått en omfattande renovering samt utbyggnad under 2018 och i samband med detta har ett långt avtal med ICA tecknats. ”Vi är mycket nöjda med detta förvärv. ICA Maxi i Jönköping är en av Sveriges absolut mest framgångsrika livsmedelsbutiker och vi ser fram emot att tillsammans med ICA arbeta för at