Finansiell information

Fastighetsrelaterade nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, mnkr 13 267 12 309  11 267  7 043  5 530  1 695
Uthyrningsbar area, tkvm 836 807  786 586  537  211
Antal fastigheter, st 281 257  258  247  243 101
Fastighetsvärde, kr/kvm 15 877 15 247  14 335  12 019  10 298  8 033
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 97 97  96  95,2  95,4  91,3
Överskottsgrad, % 74 73  75,2  77,3  75,1  70,2
Direktavkastning, % 5,9 5,8  6,4  7,3  7,6  7,6

 

Finansiella nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Belåningsgrad, % 53 56  47  49  51  43
Ränteteckningsgrad, ggr 6,2 5,6  5,7  5,3  4,8  5,1
Genomsnittsränta, % 1,4 1,6  2,2  2,0  2,3  3,3
Genomsnittlig återstående räntebindning, år 1,7 1,6  2,7  3,3  3,2  3,4
Genomsnittlig återstående kapitalbindning, år 2,0 2,0  3,0  3,4 3,5  4,5

* Första verksamhetsåret, 2013-02-19 – 2013-12-31