Våra fastigheter

Vi bryr oss om våra fastigheter

Trophi Fastighets AB äger cirka 260 fastigheter i Sverige och i Finland. Fastighetsbeståndet är spritt och vi finns i över 200 kommuner. För tillfället består den uthyrbara arean av cirka 850 000 kvm handelsyta. Vi utvecklar och utökar kontinuerligt vårt bestånd och ser alla våra fastigheter som ett långsiktigt ägande. Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi framgångsrika handelsplatser.

 

Big Inn